Công văn của TCDL về việc tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 7.559

- Ngày 18/9/2015, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1191/TCDL-VP gửi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đề nghị tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Du lịch 2005.

Xem chi tiết công văn