Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, giai đoạn 2009 – 2015, phương hướng giai đoạn 2015 – 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 1.220

Sáng 10/10, Ban tổ chức (BTC) Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII năm 2015 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, giai đoạn 2009 – 2015, phương hướng giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL và đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC đồng chủ trì Hội nghị. 

Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đồng chủ trì Hội nghị

Tới dự có đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Thái Nguyên; đại diện một số công ty du lịch. Về phía tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố…

Qua các năm, chương trình hợp tác du lịch của các tỉnh khu vực Việt Bắc ngày càng có chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của các tỉnh thành viên, đặc biệt là các lĩnh vực: phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực. Các tỉnh thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của vùng. Trong năm 2014, tổng lượng khách đến với các tỉnh đạt trên 6,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 400 nghìn lượt; tổng doanh thu du lịch xã hội đạt trên 4.500 tỷ đồng. Cơ sở vật chất chuyên ngành du lịch, dịch vụ bước đầu phát triển; tính đến hết năm 2014, trên địa bàn 6 tỉnh có 1.100 cơ sở lưu trú, trong đó có 250 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 1 – 4 sao. Tuy nhiên, hoạt động du lịch của 6 tỉnh trong khu vực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở hạ tầng du lịch còn kém; chưa tạo đột phá trong liên kết phát triển du lịch; các công cụ quảng bá xúc tiến du lịch chưa được chú trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định: các tỉnh Việt Bắc đã triển khai nhiều nội dung hợp tác phát triển kinh tế song phương, đa phương nhằm khai thác, phát huy thế mạnh của mỗi tỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển chung của khu vực; cụ thể hóa các chương trình liên kết, lĩnh vực hợp tác phát triển du lịch luôn được ưu tiên triển khai trên cơ sở những đặc điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa và tiềm năng tài nguyên du lịch, nhằm hình thành một khu vực phát triển, hoàn thiện về hạ tầng du lịch, đa dạng về sản phẩm, chuẩn hóa về chất lượng dịch vụ, nhân lực có tính ổn định và bền vững…

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh và các công ty lữ hành đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung: cần thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, đầu tư chiến lược, quản lý hợp tác về phát triển du lịch; nên mở rộng không gian hợp tác liên kết trong phát triển du lịch một cách toàn diện; xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phát triển du lịch; giữ môi trường du lịch thân thiện; tăng cường quảng bá du lịch bằng trang web chung; xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong phát triển du lịch; xây dựng Ban chỉ đạo, xây dựng biểu trưng thể hiện bản sắc của 6 tỉnh; nên thành lập nhóm hướng dẫn viên địa phương; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông…

Kim Tiến

Nguồn: : Báo Hà Giang