Quảng Ninh ban hành bộ Quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long"

Cập nhật:
Lượt xem: 1.191

Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là những quy định chuẩn mực định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán Việt Nam và địa phương cho các tố chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, người dân và khách du lịch khi tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bộ quy tắc có mục đích nhằm đưa ra những chuẩn mực cơ bản để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử trong hoạt động du lịch, dịch vụ nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch, góp phần tạo ấn tượng đẹp với du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân Quảng Ninh và du khách đến tham quan tại Quảng Ninh về văn minh du lịch, từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, dịch vụ, nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cung cấp cho khách du lịch những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến và tuyên truyền, khuyến cáo những hành vị không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điếm đến Quảng Ninh.

Nguyên tắc chung của Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc: Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng; tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi của người khác; giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; hiểu biết văn hóa, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương.

Những quy tắc ứng xử chung đó là: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tâp quán địa phương; tuân thủ các quy định, các bảng chỉ dẫn và biến cảnh báo và biển cấm tại từng điếm tham quan và nơi công cộng; có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích văn hóa và các công trình kiến trúc lịch sử; có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự; có ý thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự; có đạo đức nghề nghiệp.

Quyết định cũng nêu rõ khẩu hiệu tuyên truyền; nhận xét, đánh giá các hành vi ứng xử và cụ thể việc triển khai quyết định./.

Nguồn: : QNP