Đà Nẵng: Tổ chức khóa bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng sản phẩm và tổ chức sự kiện văn hóa

Cập nhật:
Lượt xem: 956

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng vừa tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng sản phẩm văn hóa và tổ chức sự kiện văn hóa” cho gần 60 học viên là lãnh đạo các đơn vị, trung tâm văn hóa-thông tin quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc lớp học

Các học viên được trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa; phát triển thành phố gắn với bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa; các giải pháp xây dựng sản phẩm văn hóa mang tính đặc trưng tiêu biểu của Đà Nẵng; quy trình tổ chức một chương trình sự kiện hiệu quả và những kinh nghiệm quản lý rủi ro trong sự kiện; kỹ năng thực hiện các kế hoạch truyền thông, marketing, xin tài trợ và một số đề xuất về tổ chức sự kiện, chương trình nghệ thuật dành cho Đà Nẵng. Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ văn hóa luôn được tỉnh chú trọng quan tâm.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Ngành văn hóa cần đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa, có thực tâm, thực tài. “Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và song song vấn đề đào tạo con người, cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, hiệu quả nhất”.

Thời gian tới, Sở VHTTDL Đà Nẵng sẽ  xúc tiến bổ sung những cán bộ điều hành có kiến thức, trình độ văn hóa; đồng thời có khả năng tổ chức, tập hợp quần chúng gây dựng phong trào; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở, tương ứng với quy hoạch thiết chế; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa- thông tin, thể thao và du lịch cho cán bộ phường, xã, thị trấn, làng, bản, khu phố; bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách về lương, chế độ thù lao đối với đối tượng làm công tác văn hóa - thông tin cơ sở các lĩnh vực mang tính đặc thù.

Nguồn: : cinet.vn