Tổng cục Du lịch công bố Báo cáo thường niên về du lịch Việt Nam 2014

Cập nhật:
Lượt xem: 4.437

– Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã chính thức phát hành “Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014” nhằm cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động chính của ngành du lịch trong năm 2014. Báo cáo được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT).

 

Mục đích của Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam là xác định đóng góp kinh tế của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân, bao gồm cả đóng góp trực tiếp (là giá trị gia tăng từ chi tiêu của khách du lịch tại Việt Nam hoặc chi tiêu của công ty lữ hành thay mặt họ) và đóng góp gián tiếp là "giá trị gia tăng” do nhà cung cấp thứ cấp (như nhà máy bia, nước uống cung cấp đồ uống cho khách sạn…) mang lại.

 

Báo cáo gồm bảy chương được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhằm cung cấp cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động chính của ngành du lịch trong năm 2014 bao gồm hoạt động lữ hành, lưu trú, vận chuyển, marketing và xúc tiến du lịch.


Điểm khác biệt trong báo cáo này là đã sử dụng con số "giá trị gia tăng” (xuất phát từ chi tiêu của khách du lịch) để đo lường sự đóng góp về kinh tế của du lịch. Đây là một thước đo đòi hỏi khắt khe nhiều hơn so với các tiêu chí như chi tiêu và tổng thu du lịch.


Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam trong những năm tiếp theo được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc cung cấp các thông tin hữu ích, hỗ trợ tích cực cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch và các bên liên quan trong việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược.

 

Tham khảo Báo cáo tại đây

 

Phạm Thanh