Lào Cai: 500 làng được kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể

Cập nhật:
Lượt xem: 1.388

Từ năm 2011 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức kiểm kê 500 làng người dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh để lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể.

 Nghệ thuật The của người Tày Bắc Hà được công nhận Di sản phi vật thể cấp Quốc gia

Theo đó, từ năm 2011 đến 2015, mỗi năm có 100 làng người dân tộc trên địa bàn tỉnh được kiểm kê với 7 loại hình văn hóa như: Văn hóa chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, luật tục, hương ước, nghi lễ và phong tục, loại hình nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, lễ hội truyền thống. Công tác kiểm kê được thực hiện theo quy trình nghiên cứu, xây dựng cơ sở giữu liệu về di sản.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã có 12 di sản của tỉnh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia gồm: Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông, Tri thức dân gian trong sách cổ người Dao, nghi lễ Cấp sắc của người Dao, nghi lễ Then của người Tày, lễ hội “Roóng Poọc” của người Giáy (Sa Pa), lễ hội Pút Tồng của người Dao đỏ (Sa Pa), nghề Chàng Slaw cả người Nùng Dín (Mường Khương), nghề chạm khắc bạc của người Mông (Sa Pa), lễ Khô già già của người Hà Nhì Đen (Bát Xát), Tết Sử giề Pà của người Bố Y (Mường Khương), nghệ thuật The của người Tày (Bắc Hà) và trang trí hoa văn trên trang phục người Xa Phó.

Đức Toàn

Nguồn: : Báo Lào Cai