Lấy ý kiến dự thảo bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Phục vụ Buồng và Lễ tân

Cập nhật:
Lượt xem: 14.194

Được sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ESRT), trong thời gian vừa qua, Tổng cục Du lịch đã hoàn thành xây dựng dự thảo hai bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Phục vụ Buồng và Lễ tân đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2016. 

Dự thảo hai bộ tiêu chuẩn này hiện đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để đề nghị xem xét ban hành theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia.

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 35, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12, Tổng cục Du lịch đăng tải dự thảo hai bộ tiêu chuẩn này trên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành chính thức.

Những ý kiến đóng góp về dự thảo bộ tiêu chuẩn nghề Phục vụ Buồng, Lễ tân có thể gửi về địa chỉ email info@esrt.vn

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các quý vị!

Địa chỉ tải tài liệu:

Dự thảo tiêu chuẩn Phục vụ buồng

Dự thảo tiêu chuẩn Lễ tân

Nguồn: : TCDL