Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch dự kiến năm 2016

Cập nhật:
Lượt xem: 10.958

– Ngày 24/12/2015, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1662/TCDL-TTDL gửi các Sở Du lịch, Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch dự kiến năm 2016.

Trên cơ sở kế hoạch này, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương, doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị và chủ động phối hợp với Tổng cục Du lịch triển khai kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia.

Xem chi tiết văn bản