Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP Chính phủ và 6 tháng thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật:
Lượt xem: 2.288

– Ngày 30/12/2015, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2015, hội nghị đã nghe Tổng cục Du lịch trình bày báo cáo Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và 6 tháng thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Toàn cảnh hội nghị

Ngày 8/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP về một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ gắn với trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo sức đột phá cho du lịch trong thời gian tới.

Nhằm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 92/NQ-CP, ngày 2/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành đề nghị tổ chức phổ biến, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện theo Nghị quyết. Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết và 6 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị, lĩnh vực du lịch đã có những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới, đảm bảo cho du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức của xã hội về phát triển du lịch được nâng cao thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Ngành Du lịch đã phối hợp với Đài truyền hình, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường số lượng tin, bài, đa dạng thông tin tuyên truyền, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của du lịch với sự phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, ngành Du lịch cũng đã tăng cường xuất bản ấn phẩm quảng bá, xây dựng phim quảng bá du lịch Việt Nam phát trên các kênh truyền hình tại Anh, Mỹ…; tổ chức nhiều chương trình phát động thị trường tại nước ngoài, tăng cường quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế, tham dự các sự kiện trong khu vực và trên thế giới, đón nhiều đoàn famtrip, presstrip khảo sát du lịch Việt Nam… Nhiều Bộ, ngành ở Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các hoạt động tháo gỡ các rào cản có liên quan đến du lịch.

Bộ VHTTDL đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng một số chính sách nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch trình Chính phủ, gồm: chính sách miễn thị thực tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam; đề xuất giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở lưu trú sử dụng nhiều diện tích không gian cảnh quan. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đã tăng cường phối hợp với Bộ VHTTDL ban hành các văn bản chỉ đạo, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và đã bước đầu tạo được động lực để năng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động kinh doanh du lịch.

Công tác tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn để phát triển du lịch trong thời gian qua đã mang lại những chuyển biến tích cực bước đầu và kết quả thực hiện của ngành Du lịch thời gian qua đã ghi nhận điều đó với số lượng khách du lịch quốc tế phục hồi và gia tăng sau thời gian dài suy giảm, trong đó lượng khách từ 6 thị trường mới được miễn thị nhập cảnh (Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Belarus) đều tăng so với cùng kỳ, lượng khách du lịch nội địa tăng cao.

Các doanh nghiệp du lịch cũng được tạo điều kiện phát triển, tháo gỡ khó khăn. Bộ VHTTDL cùng các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ Đề án giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất cho các cơ sở lưu trú sử dụng nhiều diện tích không gian cảnh quan; đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trái phép, tăng cường đối thoại công tư; hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tham gia các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế; tổ chức hội nghị lấy ý kiến các doanh nghiệp, vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Ngành…

Công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được tăng cường theo chỉ đạo tại Nghị quyết 92 và Chỉ thị 14, tạo ra những chuyển biến tích cực bước đầu. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Sở Du lịch, tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động du lịch tại 2 địa bàn du lịch trọng điểm. Các Bộ, ban, ngành liên quan cùng phối hợp, đặc biệt là vào dịp lễ hội và mùa du lịch cao điểm để đảm bảo an toàn an ninh cho du khách, hỗ trợ du khách.

Bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch của một số ngành, địa phương; việc thực hiện các giải pháp tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch và bố trí nguồn nhân lực cho phát triển hạ tầng du lịch; điều kiện hạ tầng giao thông; việc đảm bảo môi trường du lịch an ninh, an toàn cho du khách.

Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết 92 và Chỉ thị 14, rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các địa phương và bộ, ngành liên quan cùng với ngành Du lịch để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch. Trong đó, tiếp tục đề xuất Chính phủ xem xét, mở rộng diện miễn thị thực cho du khách quốc tế đến Việt Nam; phê duyệt thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam để tạo nguồn lực đẩy mạnh phát triển du lịch…

TITC