Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về tổ chức lễ hội

Cập nhật:
Lượt xem: 5.856

- Ngày 22/12/2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2016.

Xem chi tiết văn bản