Bắc Ninh không mở rộng quy mô các lễ hội trong năm 2016

Cập nhật:
Lượt xem: 1.424

Không mở rộng quy mô tổ chức lễ hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong năm 2016.

Liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền tại hội Lim Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngay từ cuối năm 2015, tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hướng dẫn việc quản lý di tích, cổ vật, di vật, Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội, đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh… 

Đặc biệt, để mùa lễ hội năm 2016 diễn ra an toàn, lành mạnh, Bắc Ninh chỉ đạo không mở rộng quy mô lễ hội. 

Các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của quần chúng nhân dân theo hướng tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích, góp phần giới thiệu với du khách về mục đích, ý nghĩa của lễ hội, các phong tục, tập quán của quê hương, đất nước.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, gắn trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể với người phụ trách trong việc chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh lễ hội cũng được tỉnh Bắc Ninh tăng cường; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức làm sai quy định. 

Đối với các lễ hội quy mô lớn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thống nhất nội dung, chương trình, quy mô tổ chức để xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

Năm 2015, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các địa phương cơ bản tuân thủ nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức lễ hội. 

Quy hoạch không gian lễ hội được ngành chức năng và địa phương quan tâm, các khu dịch vụ ăn uống, cửa hàng văn hóa phẩm được bố trí ngoài khu di tích; công tác an ninh trật tự, an toàn về người, tài sản và vệ sinh môi trường được bảo đảm; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần lành mạnh hóa các hoạt động trong lễ hội. 

Tuy nhiên, công tác kiểm tra ở cơ sở chưa được thường xuyên, còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở một số lễ hội chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng một số đối tượng lén lút đổi tiền lẻ cho du khách, cờ bạc lưu động, các trò chơi có thưởng như cua cá, phá cờ thế, rút thăm trúng thưởng; hiện tượng khấn thuê, chèo kéo khách chưa được giải quyết triệt để, việc đốt vàng mã tại di tích vẫn thường xuyên diễn ra, đặc biệt tại Đền Bà chúa Kho…

Nhằm quản lý tốt hơn nữa hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội, tỉnh Bắc Ninh mong muốn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản cụ thể hơn về quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền “giọt dầu” tại các di tích; có văn bản chỉ đạo quyết liệt các lễ hội chọi trâu, đâm trâu, chém lợn một cách đồng bộ.../

Nguồn: : TTXVN