Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm

Cập nhật:
Lượt xem: 5.250

– Ngày 1/3/2016, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 587/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn.

Xem chi tiết văn bản