Quận Sơn Trà: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.994

Ngày 31/3, tại Hội nghị lần thứ 4, Quận ủy Sơn Trà cho biết, trong quý 1/2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thực hiện hơn 1.235 tỷ đồng, đạt 25,46% kế hoạch, tăng 8,85% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước gần 76 tỷ đồng, đạt 27,92% so với kế hoạch thành phố và đạt 26,56% so với kế hoạch quận, tăng 37,35% so với cùng kỳ năm 2015. Quận đã giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho gần 1.700 lao động; phát triển 42 đảng viên và phát thẻ Đảng cho 45 đảng viên.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5, Quận ủy Sơn Trà  tập trung lãnh đạo thực hiện những định hướng đột phá đã được xác định trong 5 năm tới, như: Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng Sơn Trà trở thành quận trọng điểm về du lịch của thành phố.

Đồng thời, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; thực hiện hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Trước mắt, quận tập trung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trọng Hùng

Nguồn: : baodanang.vn