Cần tăng cường quảng bá du lịch Vân Đồn đến du khách quốc tế

Cập nhật:
Lượt xem: 1.172

Ngày 6/4, làm việc với huyện Vân Đồn về định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị huyện tăng cường quảng bá du lịch đến thị trường khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Vân Đồn là một trong bốn trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh với nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, trong đó du lịch biển đảo là một trong những lợi thế nổi bật và nhiều tiềm năng của địa phương. Những năm gần đây, du lịch huyện Vân Đồn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế. Từ năm 2011-2015, tổng lượng khách đến Vân Đồn đạt hơn 2,7 triệu lượt (chủ yếu khách nội địa, khách quốc tế đạt hơn 50.000 lượt). Doanh thu du lịch đạt 540 tỷ đồng. Cơ cấu dịch vụ- du lịch năm 2015 đạt 29,2% (năm 2010 đạt 21,98%). Ngành du lịch đã tạo việc làm cho 1.200 lao động trực tiếp và 2.000 lao động gián tiếp. Toàn huyện hiện có 127 cơ sở lưu trú du lịch, với 1703 phòng, trong đó 11 cơ sở đạt tiêu chuẩn khách sạn từ 1-2 sao, trên 50 tàu vận chuyển khách du lịch...

Định hướng phát triển du lịch Vân Đồn giai đoạn 2016-2020 phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và phấn đấu trở thành điểm đến “hấp dẫn- sang trọng- mới lạ”. Huyện phấn đấu năm 2020 đón trên 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40%; cơ cấu dịch vụ- du lịch chiếm 44,3%. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã đề ra 10 nhóm giải pháp tập trung phát triển du lịch bền vững trong đó đẩy nhanh quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; xây dựng, phát triển sản phẩm; liên kết, hợp tác quảng bá xúc tiến và phát triển thương hiệu và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của du lịch Vân Đồn trong thời gian qua. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy đề nghị thời gian tới, huyện cần sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch Vân Đồn giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030 gắn với chiến lược phát triển chung của tỉnh. Đồng thời phải tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, coi đây là hội nghị xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, Vân Đồn cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như: giao thông, bến cảng, điện, nước ở các xã đảo Minh Châu, Quan Lạn.

Hướng phát triển du lịch Vân Đồn phải bền vững dựa trên nền tảng đặc trưng vùng biển, đảo đó là du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh đền, chùa... Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Vân Đồn đến với nhiều du khách, nhất là thị trường khách quốc tế. Đồng thời, địa phương phải chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý về du lịch...

Nguồn: : Báo Quảng Ninh