WTTC công bố tài liệu đánh giá tác động kinh tế của Du lịch và Lữ hành ở Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 4.120

- Vừa qua, Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) đã cho ra mắt tài liệu “Tác động kinh tế của Du lịch và Lữ hành ở Việt Nam – năm 2016” (tên tiếng Anh: Travel & Tourism Economic Impact 2016 – Vietnam).

Đây là một phần trong Báo cáo thường niên năm 2016 do WTTC xây dựng, trong đó đề cập tới 184 quốc gia và 24 khu vực trên thế giới. Trong báo cáo này, WTTC đưa ra kết quả về đóng góp của du lịch và lữ hành trong năm 2015, dự báo năm 2016 và tầm nhìn 10 năm về triển vọng tăng trưởng của Ngành cũng như những đóng góp quan trọng của Ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Với mong muốn cung cấp thêm cho độc giả góc nhìn và đánh giá của một tổ chức du lịch uy tín trên thế giới về tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở Việt Nam, Trung tâm Thông tin du lịch đã biên dịch tài liệu này và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Xem tài liệu