Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.389

– Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, ngày 07/4/2016, Bộ VHTTDL đã phát động Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch.

Cuộc thi nhằm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và tìm ra các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch.

Chi tiết thể lệ và câu hỏi cuộc thi