Hải Phòng chính thức thành lập Sở Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.952

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 quyết định về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.

(Ảnh: dulichhaiphong.gov.vn)

 

Theo quyết định này, Sở Du lịch thành phố Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong phạm vi quản lý của Sở; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Về cơ cấu tổ chức, Sở có Giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc, tổng số biên chế không quá 30 người; trụ sở đặt tại số 72 phố Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/4/2016.

Nguồn: : baohaiphong.com.vn