Tổng cục Du lịch thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay

Cập nhật:
Lượt xem: 6.275

(TCDL) – Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TCDL ngày 15/5/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay, từ ngày 17/6 - 18/6/2016, Đoàn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay.

Kết quả kiểm tra cho thấy: (1) Công ty không thực hiện chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL; (2) Công ty không làm thủ tục đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi thay đổi người đại diện theo pháp luật; (3) Công ty sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo khi lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (4) Công ty không cung cấp được xác nhận kinh nghiệm của người điều hành; (5) Công ty sử dụng người nước ngoài làm việc tại công ty không tuân thủ những quy định của pháp luật; (6) Công ty chưa thực hiện thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở.

 

Căn cứ vào thực tế kiểm tra, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật Du lịch về điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế và điểm c khoản 3 Điều 47 của Luật Du lịch về việc doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này, ngày 21/6/2016, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 377/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay.

 

Đồng thời, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc sử dụng người nước ngoài làm việc tại công ty Silent Bay và tiếp tục rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trái phép của người nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn để ổn định hoạt động kinh doanh lữ hành tại Khánh Hòa.