Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

Cập nhật:
Lượt xem: 1.712

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý, có trụ sở đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản quỹ theo quy định của pháp luật.

Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh: Lao Cai Tourism Development Assistance Fund (LTDAF)

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn của quỹ; sử dụng nguồn vốn của quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phục vụ phát triển du lịch phù hợp với tôn chỉ, mục đích của quỹ; tổ chức việc xét chọn và thẩm định dự án, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến du lịch để cho vay; đình chỉ hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền việc tài trợ kinh phí, thu hồi kinh phí tài trợ khi phát hiện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ xúc tiến du lịch vi phạm các quy định về sử dụng vốn của quỹ và các quy định pháp luật khác có liên quan…

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai được thành lập với mục đích hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

Hồng Minh

Nguồn: : Báo Lào Cai