Khánh Hòa: 23 doanh nghiệp thảo luận giá phòng khách sạn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.155

Ngày 13/7/2016, Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức gặp mặt đại diện 23 cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Nha Trang để bàn thảo nội dung bản cam kết chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh lưu trú.

Theo đó, các khách sạn sẽ cam kết đảm bảo chất lượng phục vụ, chất lượng trang thiết bị đúng tiêu chuẩn của cơ sở theo loại, hạng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thiết bị và phòng cháy chữa cháy; niêm yết công khai giá bán hàng và dịch vụ. Trong 2 năm 2017 và 2018, đồng thuận thực hiện bán giá sàn (giá thấp nhất) cho phòng lưu trú. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách, không phân biệt đối xử, đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch; đảm bảo hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích chung của cộng đồng các doanh nghiệp và của tỉnh, quốc gia...  

Sau khi thảo luận, các doanh nghiệp lưu trú sẽ thực hiện việc ký vào bản cam kết và gửi lại cho Sở Du lịch Khánh Hòa vào ngày 21/7 tới.

Nguồn: : Báo Khánh Hòa