Báo cáo kết quả ước tính đóng góp của Du lịch vào kinh tế Quảng Ninh 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.796

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam được hỗ trợ xây dựng Tài khoản vệ tinh cấp tỉnh để đánh giá tác động trực tiếp của du lịch tới kinh tế địa phương. Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Chương trình Phát triển năng lực có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT), do Liên minh châu Âu tài trợ.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 5 của Dự án EU-ESRT đã được phê duyệt, căn cứ đề nghị của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong các tháng 5, 6 và 7/2016 nhóm chuyên gia thống kê của Dự án EU-ESRT đã làm việc với cán bộ của Sở Du lịch, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh để thu thập số liệu thống kê du lịch, tổ chức điều tra bổ sung khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Ninh vào tháng 6/2016.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia của Dự án đã hướng dẫn cán bộ Cục Thống kê áp dụng phần mềm SPSS trong việc nhập và phân tích số liệu điều tra, đồng thời tư vấn cho Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng Bảng Cân đối kinh tế liên ngành tỉnh Quảng Ninh (bảng IO).

Trên cơ sở các dữ liệu thống kê du lịch đã công bố của tỉnh, dữ liệu từ cuộc điều tra bổ sung và bảng IO của tỉnh Quảng Ninh, các chuyên gia Dự án đã hoàn thành việc xây dựng Tài khoản vệ tinh du lịch (RTSA) cho tỉnh Quảng Ninh và ước tính đóng góp của du lịch vào kinh tế của tỉnh năm 2015.

Ngày 3/8/2016, tại Hạ Long, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã tổ chức hội thảo báo cáo Kết quả ước tính đóng góp của Du lịch vào kinh tế của Quảng Ninh năm 2015.

Trong Hội thảo, các chuyên gia quốc tế và trong nước của Dự án EU-ESRT đã giới thiệu tổng quan về vai trò của du lịch trong sự phát triển kinh tế và những cơ hội phát triển du lịch tại Quảng Ninh. Các chuyên gia đã giới thiệu các điển hình tốt của các nước trên thế giới về phát triển các loại hình du lịch trong điều kiện tương đồng với Quảng Ninh, như du lịch MICE, du lịch thăm khu khai thác mỏ, du lịch đồng quê...

Tại Hội thảo này, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT muốn nhấn mạnh tới việc sử dụng “giá trị gia tăng làm thước đo chính xác hơn để đánh giá sự đóng góp của du lịch vào GDP thay cho “chi tiêu của khách du lịch” hay “tổng thu từ khách du lịch” như trước đây.

Đây là lần đầu tiên Tài khoản vệ tinh cấp tỉnh được xây dựng và áp dụng tại Việt Nam. Việc sử dụng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh để đánh giá tác động trực tiếp của du lịch tới kinh tế địa phương cho phép đánh giá được cả hai phía cung và cầu trong du lịch, cung cấp bức tranh tổng thể sự phát triển du lịch địa phương.

Nhóm chuyên gia của Dự án EU đã áp dụng phương pháp xác định đóng góp của du lịch Việt Nam vào GDP (Trong Báo cáo Thường niên du lịch VN năm 2014) để tính đóng góp của du lịch tới GDP Quảng Ninh năm 2015, với việc sử dụng bảng IO và các ma trận nghịch đảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều thống nhất rằng đây là phương pháp tiên tiến nhất để xác định đóng góp của du lịch vào GDP trong điều kiện hiện nay và với quyết tâm nâng cao số liệu thống kê du lịch trong các năm tiếp theo, phương pháp này sẽ cung cấp kết quả sát thực về sự phát triển của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch tại từng địa phương nói riêng.

Trong tháng 8/2016 Dự án EU sẽ tổ chức các khóa tập huấn, để phổ biến phương pháp xác định đóng góp của du lịch đối với GDP trên cơ sở bài học điển hình tại Quảng Ninh.

Nguồn: : DỰ ÁN EU