Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện: “Hôm nay là bắt đầu cho sự phát triển bùng nổ trong tương lai”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.261

“Bộ VHTTDL và ngành Du lịch Việt Nam sẽ tìm mọi giải pháp và mọi hoạt động có thể để thúc đẩy ngành Du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nói như vậy trong buổi trả lời phỏng vấn của PV Báo Văn Hóa tại Rio de Janeiro, Brazil ngay sau lễ ký biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ trưởng.

P.V: Thưa Bộ trưởng, ông mong muốn gì qua việc Việt Nam và Brazil ký hợp tác trong lĩnh vực Du lịch?

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Trước hết việc ký hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và du lịch hai nước nói riêng. Đây cũng là hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Việc ký văn kiện hợp tác này sẽ đặt nền móng, nền tảng hay có thể xem là đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Du lịch hai nước. Đối với một đất nước xa xôi ở Nam Mỹ như Brazil, rõ ràng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, nhất là trong lĩnh vực du lịch mới chỉ bắt đầu, lượng khách Brazil đến Việt Nam chưa cao. Chính vì thế việc ký kết ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho sự phát triển bùng nổ trong tương lai. Tôi hy vọng cùng với thời gian, lượng khách Brazil đến Việt Nam sẽ ngày càng nhiều hơn và ngược lại.

P.V: Để thực hiện mục tiêu đưa Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta sẽ phải làm gì, thưa Bộ trưởng?

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Để thực hiện chiến lược đó, Bộ VHTTDL cũng như ngành Du lịch Việt Nam sẽ tìm mọi giải pháp và tìm mọi hoạt động có thể để thúc đẩy ngành Du lịch phát triển. Một trong những nhiệm vụ đó là quảng bá văn hóa, quảng bá tiềm năng Du lịch, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè thế giới, để thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam cũng như những tiềm năng để phát triển Du lịch. Và trên nền tảng đó sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với đất nước chúng ta.

Ngành Du lịch cũng cần khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục nhập cảnh; tăng cường giao thông quốc tế và nội địa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường quản lý điểm đến bền vững và tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện; đẩy mạnh hợp tác liên ngành, liên vùng...

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Thu Sâm (thực hiện)

Nguồn: : baovanhoa.vn