Tài liệu Tiêu chuẩn ASEAN về du lịch dựa vào cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 12.417

(TCDL) – Tổng cục Du lịch giới thiệu tài liệu Tiêu chuẩn ASEAN về du lịch dựa vào cộng đồng (ASEAN Community Based Tourism Standard).

Xem chi tiết tài liệu

Nguồn: : Vụ Khách sạn