Đề xuất điều chỉnh phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Cập nhật:
Lượt xem: 1.373

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập, đề xuất tăng một số mức phí so với quy định hiện hành.

Dinh Độc Lập

Dự thảo đề xuất mức thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với tổ chức, cá nhân (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài) như sau: Đối với người lớn, mức phí tăng 10.000 đồng, từ 30.000 đồng/người/lần lên 40.000 đồng/người/lần.

Đối với sinh viên, mức phí giữ nguyên ở mức 15.000 đồng/người/lần như hiện nay. Sinh viên là người có thẻ sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Đối với học sinh, mức phí từ 5.000 đồng/người /lần tăng lên 10.000 đồng/người/lần. Học sinh là người có thẻ học sinh do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. Trường hợp không có thẻ học sinh thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân,….

Trường hợp khách thăm quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí thăm quan không thay đổi so với quy định hiện hành, đối với người lớn là 20.000 đồng/người/lần; đối với sinh viên là 10.000 đồng/người/lần; đối với học sinh là 3.000 đồng/người/lần.

Mức phí quy định này không bao gồm các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách tham quan.

Hội trường Thống Nhất tổ chức thu, quản lý phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập quy định tại Thông tư này.

Cơ quan thu phí được để lại 90% số phí thu được để trang trải cho các chi phí phục vụ hoạt động thu phí. Số còn lại (10%) nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/09/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: : Báo Chính phủ