TP. Lào Cai khảo sát công nhận 4 tuyến du lịch trọng điểm trên địa bàn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.376

Thành phố Lào Cai đã xây dựng kế hoạch khảo sát 4 tuyến du dịch để lập hồ sơ công nhận tuyến, điểm du lịch đưa vào khai thác phục vụ du khách.

 Đền Thượng - điểm đến trọng điểm trong các tuyến du lịch được khảo sát tại thành phố

Theo đó, thành phố sẽ thực hiện khảo sát các tuyến: Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng, Đền Mẫu - Đền Đôi Cô - Chợ Cốc Lếu - Khu sinh thái Sơn Lầu (xã Cam Đường); tuyến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng, Đền Mẫu - Đền Đôi Cô - Khu sinh thái Dạ 1 (xã Cam Đường); tuyến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng, Đền Mẫu - Đền Đôi Cô - Chợ Cốc Lếu - Khu sinh thái Thàng Giàng (xã Đồng Tuyển); tuyến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng, Đền Quan - Đền Vạn Hòa - Khu sinh thái Vạn Hòa.

Tại các tuyến du lịch, thành phố Lào Cai sẽ được đánh giá chi tiết về tiềm năng, đặc biệt là tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của các địa phương trong tuyến. Dự kiến việc khảo sát lập hồ sơ sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2016 để trình xin ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn: : Báo Lào Cai