Đề xuất điều chỉnh phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 904

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong đó đề xuất tăng mức phí thăm quan đối với người lớn.

Theo dự thảo, mức thu phí thăm quan đối với người lớn được đề xuất tăng 10.000 đồng, từ mức 20.000 đồng/người/lượt lên mức 30.000 đồng/người/lượt.

Đối với sinh viên, mức phí được giữ nguyên là 15.000 đồng/người/lượt. Đối với học sinh, trẻ em, mức phí cũng không thay đổi, ở mức 10.000 đồng/người/lượt.

Trẻ em là người dưới mười sáu tuổi. Trường hợp khó xác định là người dưới mười sáu tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới mười sáu tuổi như: giấy khai sinh, thẻ học sinh. Học sinh, sinh viên là người có thẻ học sinh, sinh viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Về quản lý phí thăm quan, theo quy định hiện hành tại Thông tư27/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định.  Số tiền phí còn lại (10%), cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Nhưng dự thảo Thông tư đề xuất tổ chức thu phí được để lại 100% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: : Báo Chính phủ