Xây dựng Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha

Cập nhật:
Lượt xem: 1.519

Sau một thời gian tìm kiếm mộ phần, huy động nguồn vốn xây dựng công trình tri ân tổ tiên, Hội đồng họ Dương Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha ở làng Thành Đạt, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dương Tam Kha là con trai thứ ba của Dương Đình Nghệ. Tiếp nối họ Khúc giành quyền tự chủ, năm 931, Dương Tam Kha là tướng tiên phong trong đoàn quân của Dương Đình Nghệ tiến ra bắc đánh đuổi quân Nam Hán. Ông có công giúp Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền xây dựng, bảo vệ nền độc lập tự chủ vào thế kỷ X sau 1.000 năm Bắc thuộc. Sau khi ông mất, ông được mai táng trên một ngọn đồi hình con voi, nay thuộc thôn Thành Đạt, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua năm tháng, thời gian, mộ phần hư hỏng, núi con voi dần bị san bằng, vị trí đặt mộ của ông bị thất lạc nên thế hệ hôm nay mãi đi tìm, đã xác định được vị trí ngôi mộ. Tri ân, tưởng nhớ tổ tiên, Hội đồng họ Dương Việt Nam đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha tại vị trí nêu trên.

Quần thể Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha được xây dựng gồm khu lăng mộ và khu miếu thờ, thiết kế theo lối kiến trúc thế kỷ thứ X, đậm phong cách Á Đông. Cùng với các di tích trong tỉnh Thanh Hóa, đây là điểm đến của con cháu dòng họ Dương trên hành trình về với tổ tiên, nguồn cội, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công lao của Bình Vương Dương Tam Kha trong thời kỳ đấu tranh giành và giữ nền độc lập tự chủ của dân tộc.

Ngày 9 và 10/9/2016, Hội đồng họ Dương Việt Nam tổ chức lễ hô thần nhập tượng và cắt băng kháng thành khu Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha ở làng Thành Đạt.

MAI LUẬN

Nguồn: : nhandan.com.vn