Đà Nẵng lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 805

Chủ tịch TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Biển Đà Nẵng (Nguồn ảnh: Internet)

Tổ công tác sẽ do ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch làm tổ trưởng. Tổ có sự tham gia của cán bộ quản lý thị trường, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội, UBND các quận, phòng Xuất nhập cảnh - Công an Đà Nẵng.

Đây là tổ chức hoạt động theo mô hình phối hợp liên ngành, nhiệm vụ chính là giúp UBND TP. Đà Nẵng tiếp nhận thông tin các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan về hoạt động du lịch như trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác có liên quan theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết báo cáo UBND thành phố.

Theo nhiệm vụ phân công, định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc theo yêu cầu đột xuất, Tổ công tác phải báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố./.

Thảo Linh

Nguồn: : toquoc.vn