Sắp diễn ra Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 928

– Sáng ngày 1/11/2016, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Công Thương và Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1846/QĐ-TTg lấy ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội.

Đồng thời đây cũng là dịp tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/11/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với các nội dung chính bao gồm: nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp; xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; làm lành mạnh môi trường kinh doanh; nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.