Du khách nước ngoài đến Lâm Đồng tăng cao

Cập nhật:
Lượt xem: 2.275

Phòng Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, lượng khách nước ngoài đến Lâm Đồng - Đà Lạt đã tăng cao trong năm nay.

 
Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, du khách đến Lâm Đồng đạt trên 4,3 triệu lượt khách, tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, lượng khách nước ngoài gần 240 nghìn lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
 
Du khách nước ngoài đến Lâm Đồng - Đà Lạt nhiều nhất là du khách Đức, kế đến là Trung Quốc, Thái Lan, Nga và Hàn Quốc.
 
Ước tính cả năm 2016, có khoảng 5,4 triệu lượt khách đến Lâm Đồng - Đà Lạt, trong đó có trên 270 nghìn du khách nước ngoài. 
 
Trong tổng số khách đến trên, có khoảng 3,6 triệu lượt khách đã qua lưu trú, tăng trên 8% so với năm 2015.
Nguồn: : Báo Lâm Đồng