Thanh Hóa: Trưng bày chuyên đề “Hang Con Moong và các di tích phụ cận – Hành trình di sản”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.161

Trong 2 ngày 22 và 23/11, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức trưng bày chuyên đề “Hang Con Moong và các di tích phụ cận - Hành trình di sản”. Đây là một trong nhiều hoạt động phục vụ lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong, tại huyện Thạch Thành. 

Trưng bày gồm 500 hiện vật, ảnh, tư liệu tiêu biểu, đặc sắc về hang Con Moong và các di tích phụ cận qua các lần khai quật khảo cổ học, trong đó tập trung giới thiệu các loại hình công cụ đá: công cụ ghè đẽo hình bầu dục, công cụ ¼ viên cuội, công cụ rìa dọc, công cụ rìa ngang, công cụ hình móng ngựa; sưu tập công cụ không qua chế tác như bàn mài, bàn nghiền, chày nghiền, hòn ghè; sưu tập công cụ mài: Rìu ngắn, rìu mài lưỡi; công cụ xương; sưu tập mảnh gốm; 

Với số lượng hiện vật về hang Con Moong không nhiều (chỉ có các loại hình hiện vật khai quật hang Con Moong năm 1976), Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các chuyên gia Viện Khảo cổ học Việt Nam đưa hiện vật khai quật di chỉ hang Con Moong, hang Lai, hang Diêm, hang Mang Chiêng (khai quật các năm 2008 - 2009, 2010 - 2014) về Bảo tàng, phục vụ công tác trưng bày.

Hang Con Moong thuộc địa phận bản Mọ (nay là thôn Thành Trung, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành). Hang được phát hiện năm 1974, khai quật lần đầu năm 1976. Năm 2008 - 2009, phục vụ việc nghiên cứu lập Hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, hang Con Moong được khảo sát và công bố kết quả nghiên cứu bước đầu. Năm 2010 - 2014, Viện Khảo cổ học Việt Nam hợp tác với Viện Khảo cổ học - Dân tộc học Novosibirsk thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Thanh Hóa tiếp tục khai quật, nghiên cứu hang Con Moong và các di tích phụ cận. 

Các kết quả khai quật cho thấy hang Con Moong và các di tích phụ cận đã mang lại những giá trị to lớn trong việc nghiên cứu lịch sử các giai đoạn cư trú đặc biệt là truyền thống cư trú trong hang động và mái đá của người Việt cổ trên đất Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung. Với những giá trị lịch sử văn hóa nổi bật, hang Con Moong được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt và tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong, tại huyện Thạch Thành.

Trưng bày chuyên đề “Hang Con Moong và các di tích phụ cận – Hành trình di sản” không chỉ góp phần tuyên truyền, giới thiệu về những giá trị đặc biệt của hang Con Moong và các di tích phụ cận trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người mà còn đẩy mạnh quảng bá, nâng cao vị thế của di tích hang Con Moong trong hành trình đến với Di sản văn hóa thế giới.

Nguồn: : TTXVN