Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích Óc Eo - Ba Thê

Cập nhật:
Lượt xem: 1.500

Thủ tướng vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Một góc tháp tại Khu di tích văn hóa Óc Eo -Ba Thê (An Giang). ảnh IE

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch là 433,2 ha được xác định theo Hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm 2 khu: Khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A), diện tích 143,9 ha; khu vực cánh đồng Óc Eo (khu B), diện tích 289,3ha.

Nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu là đánh giá môi trường tự nhiên và xã hội; các yếu tố kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng về cơ sở kỹ thuật của khu vực quy hoạch, bao gồm: Khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng quy hoạch, kiến trúc, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực quy hoạch; đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, lao động và thực trạng hoạt động du lịch; thực trạng quản lý bảo tồn di tích và đầu tư xây dựng trong khu vực di tích.

Bên cạnh đó, xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích, bao gồm: xác định các đặc trưng của di tích về vị trí, niên đại, cấu trúc của di tích, ngôn ngữ kiến trúc, nghệ thuật...; các giá trị tiêu biểu của di tích về lịch sử, văn hóa, giá trị khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật và các giá trị khác.

Đồng thời, định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bao gồm: Xác định nguyên tắc chung đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của toàn khu vực quy hoạch; lập danh mục các đối tượng di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng hạng mục; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...

Nguồn: : Chinhphu.vn