Từ 5/12, phân luồng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cập nhật:
Lượt xem: 1.602

Bắt đầu từ 5/12, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ phân luồng khách tham quan.

Theo lộ trình tham quan, khách du lịch sẽ di chuyển vào di tích từ cổng chính, qua cổng Đại thành, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, vườn Bia, sân Bái đường, khu Thái học và kết thúc tại khu Tiền đường, Hậu đường. Kết thúc lộ trình này, du khách ra bằng cổng phía đường Văn Miếu và cổng phía Vườn hoa Giám, không quay ngược trở lại cổng chính như hiện nay.

Để hỗ trợ khách tham quan, Trung tâm đã và đang lắp đặt thêm hệ thống biển chỉ dẫn, sơ đồ tham quan đặt tại những vị trí thích hợp; đồng thời phân công cán bộ chốt trực tại các cổng ra.

Như vậy, các đơn vị lữ hành sẽ trả khách tại khu vực cổng chính di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (đường Quốc Tử Giám), đón khách tại cổng Vườn hoa Giám và cổng phía đường Văn Miếu.

Nguồn: : VTV.vn