Thông báo của TCDL về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.288

– Ngày 5/12/2016, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1468/TCDL-LH gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Xem chi tiết văn bản