Kiểm tra hoạt động lữ hành của Công ty Á Châu và Công ty du lịch Lữ hành Việt tại TP. HCM

Cập nhật:
Lượt xem: 2.650

– Ngày 21/12/2016, Tổng cục Du lịch có công văn số 1574/TCDL-LH gửi Thanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị kiểm tra hoạt động lữ hành của Công ty Á Châu và Công ty du lịch Lữ hành Việt do có những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết văn bản