Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Cập nhật:
Lượt xem: 5.064

– Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2016 thuộc lĩnh vực Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên soạn và tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (soát xét TCVN 7800:2009).

Thời hạn gửi ý kiến đóng góp: trước ngày 31/1/2017

Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về địa chỉ:

Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39421750 – Fax: (04) 39424115

Email: vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn

 

Công văn lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến

Dự thảo Tiêu chuẩn

Thuyết minh dự thảo Tiêu chuẩn