Bộ VHTTDL ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 5.766

- Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại điểm đến, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch. 

Xem chi tiết Quyết định