Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc tổ chức lễ hội tại các tỉnh miền Bắc

Cập nhật:
Lượt xem: 1.381

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức lễ hội tại một số tỉnh thành miền Bắc.

Lễ hội đền Trần, Nam Định

Sau khi có quyết định thành lập, đoàn Thanh tra của Bộ đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại TP Hà Nội. Tiếp đó, đoàn cũng đã đi kiểm tra ở các tỉnh Thái Bình (19/1), Nam Định và Hà Nam (20/1).

Địa điểm kiểm tra tại Thái Bình là: Đền Đồng Bằng, Đền Trần, Đền Tiên La và Chùa Keo. Còn tại Nam Định, đoàn kiểm tra di tích Đền Trần, Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, Đền Bảo Lộc và tại Hà Nam là Đền Lảnh Giang, Đền Trần Thương.

Tại các điểm đến, đoàn đã tiến hành kiểm tra 5 nội dung quan trọng như: việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; Việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa tại các địa phương; Việc xây dựng kế hoạch về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2017 và các hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí mừng Đảng, đón Xuân của địa phương; Công tác quản lý, bảo vệ các di tích, danh lam thắng cảnh; Khắc phục những tồn tạị về đồ thờ tự đưa vào di tích khi chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn Thanh tra Bộ đã tổng hợp kết quả để báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Thế Công

Nguồn: : toquoc.vn