Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 804

Chiều ngày 07/02/2017, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp

Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế xã hội của Ninh Thuận còn khó khăn do hạn hán, lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống của người dân; nhưng ngành Du lịch tỉnh đã có những bước đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; quảng bá xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; nhận thức về phát triển du lịch có chuyển biến…. Trong năm đã thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 13,33% cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 55 ngàn lượt, tăng 37,5 %; khách nội địa ước đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng hơn 12% cùng kỳ năm trước… Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 752 tỷ đồng, tăng 22,9% cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. 

Tuy nhiên, hoạt động du lịch tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: sản phẩm du lịch còn đơn điệu, nghèo nàn, sức cạnh tranh không cao; cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng dịch vụ phục vụ du lịch chưa đảm bảo; nguồn nhân lực du lịch thiếu và yếu; sự liên kết phát triển du lịch giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ…

Năm 2017, ngành Du lịch Ninh Thuận đề ra mục tiêu cơ bản về kế hoạch hoạt động kinh doanh: Tổng lượt khách du lịch đạt hơn 1,8 triệu lượt; doanh thu du lịch hơn 870 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Du lịch trong thời gian qua. Chủ đề du lịch tỉnh ta 2017 là “Năm quản lý nhà nước về du lịch” với phương châm chủ động, linh hoạt sáng tạo. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội chung tay phát triển du lịch; hình thành các kết giữa phát triển du lịch với văn hóa, nông nghiệp và các sản phẩm đặc thù của tỉnh; các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp…

Nguồn: : ninhthuan.gov.vn