Bổ sung 6 lễ hội truyền thống vào danh mục di sản văn hóa quốc gia

Cập nhật:
Lượt xem: 1.235

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, có thêm 6 lễ hội truyền thống vừa được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Liền anh, Liền chị quan họ tại Lễ hội Bổ Đà (Ảnh minh họa - Báo Bắc Giang)

Đó là Lễ hội đền Trần Thương (Hà Nam), Hội vật Liễu Đôi (Hà Nam), Lễ hội Bổ Đà (Bắc Giang), Lễ hội Chùa Keo (Thái Bình), Lễ hội Đền Đuổm (Thái Nguyên) và Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La (Tuyên Quang).

Các lễ hội này được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, trong đợt này, có năm di sản văn hóa phi vật thể khác (thuộc các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng và tri thức dân gian) cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những di sản này bao gồm Hạn Khuống của người Thái (Yên Bái), tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ (Phú Thọ), lễ tịch điền (Hà Nam), tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer (An Giang) và hát sắc bùa Phú Lễ (Bến Tre).

Như vậy, hiện nay, trên địa bàn cả nước có 202 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hồng Vân

Nguồn: : Chinhphu.vn