Yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ cho khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.517

– Ngày 17/2, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 147/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ cho khách du lịch.

Xem chi tiết văn bản