Bình Thuận: Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 804

Thông qua các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch đã phần nào quảng bá được hình ảnh của Bình Thuận nói riêng cũng như cả nước nói chung. Từ đó, góp phần cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt, trong năm 2016, tỉnh đã duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đẩy mạnh đưa văn hóa về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc được quan tâm, tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tỉnh đã mời đoàn công tác của Tổng cục Du lịch Campuchia tới thăm, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện thỏa thuận hợp tác về du lịch. Tham gia đoàn Tổng cục Du lịch  -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi xúc tiến du lịch tại Hội chợ ITB Đức và chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại thành phố Praha (Cộng hòa Séc). Vận động một số doanh  nghiệp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Nga, Singapore, Anh; xúc tiến du lịch tại Nhật Bản và thị trường Bắc Âu… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với yêu cầu của công cuộc hội nhập và sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh, của đất nước, các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới.

Để việc giới thiệu các giá trị, sản phẩm văn hóa của tỉnh ra nước ngoài, đáp ứng được nhu cầu phát triển, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại, thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nhất là các hoạt động có liên quan đến công tác văn hóa đối ngoại phải được thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của  tỉnh, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại một số nước, tham gia các hội chợ quốc tế truyền thống định kỳ, mở rộng thị trường du lịch. Xây dựng chương  trình  nghệ  thuật  chất  lượng  cao  biểu  diễn  phục  vụ  các  đoàn  khách  nước ngoài tới thăm và làm việc tại Bình Thuận… 

Nguồn: : Báo Bình Thuận