Cần tuyên truyền một cách đầy đủ về giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.906

– Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc về kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại của tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 4/2017 tại không gian Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là dịp để quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể và hình ảnh mảnh đất Nam Định giàu truyền thống văn hóa.

Tại buổi lễ, Bộ VHTTDL sẽ công bố Chương trình hành động quốc gia cam kết bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện rõ bản sắc và những giá trị đặc sắc của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Nam Định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản thông qua chương trình họp báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan tại địa điểm tổ chức buổi lễ, các đầu mối giao thông vào tỉnh, tổ chức triển lãm Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị tại Bảo tàng tỉnh, sản xuất ấn phẩm văn hóa làm quà tặng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Vũ Công Trung cho rằng Di sản văn hóa phi vật thể thường gắn với cộng đồng địa phương, các nghệ nhân. Vì vậy, Lễ đón bằng cần được tổ chức một cách tiết kiệm nhưng vẫn làm nổi bật được vai trò chủ thể cộng đồng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể này.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh Lễ đón bằng cần được tổ chức nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về công tác tổ chức lễ hội. Đồng thời không nên sân khấu hóa chương trình nghệ thuật, cần để người dân địa phương trực tiếp quảng bá vẻ đẹp của di sản phi vật thể đến với công chúng. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Nam Định cần sớm hoàn thiện kế hoạch tổ chức buổi lễ để Bộ trưởng thẩm định và phê duyệt.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh mỗi một loại hình di sản văn hóa phi vật thể của đất nước đều có những vẻ đẹp và điểm nổi bật riêng. Vì thế tỉnh Nam Định cần làm nổi bật giá trị đặc sắc của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt”; phát huy vai trò của truyền thông trong công tác tuyên truyền nhận thức cho người dân một cách sâu rộng về giá trị của tín ngưỡng, khác với những hình thức mê tín dị đoan. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh chương trình nghệ thuật tại buổi lễ cần thể hiện được đúng bản chất, tính xác thực về cuộc sống của cộng đồng địa phương, phát huy được vai trò to lớn của người dân địa phương trong công tác bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống này.

Ngày 1/12/2016, Ủy ban Liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó, nâng tổng số  Di sản Văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận lên con số 11.

TITC