Bình Định tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật:
Lượt xem: 2.198

– Chiều ngày 27/2, tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm định hướng, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới của du lịch tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: binhdinh.gov.vn)

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 08-NQ/TW. Theo đó phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP. Tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện được mục tiêu trên, NQ số 08-NQ/TW đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Ðổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; Tăng cường xúc tiến, quảng bá; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, năm 2016, du lịch Bình Định đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm 2015, trong đó có hơn 265.000 lượt khách quốc tế, tăng 24%. 

Nhằm đưa du lịch Bình Định tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, Tỉnh ủy đã đề ra Chương trình hành động số 06-Ctr/TU với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ đón 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế; doanh thu từ khách du lịch đạt 10.000 tỉ đồng… Để  thực hiện được các mục tiêu trên, Tỉnh ủy đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành Du lịch; Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; Phát triển sản phẩm; Ðẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá; Ðào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tạo dựng môi trường thân thiện; Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển…

TITC