Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật:
Lượt xem: 1.989

– Chiều ngày 03/3/2017, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 06–NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phổ biến nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh du lịch  Việt Nam có tiềm năng phát triển tốt, nhưng năng lực cạnh tranh hiện còn thấp. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới về năng lực cạnh tranh về lữ hành và du lịch năm 2015, Việt Nam xếp hạng 75 trong tổng số 141 nền kinh tế được đánh giá, đứng sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines. 

Hiện nay định hướng phát triển kinh tế Việt Nam tập trung vào 3 lĩnh vực chủ đạo gồm nông nghiệp, du lịch, công nghệ cao với tiềm năng về nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực và khả năng nâng cao cạnh tranh. Du lịch đang có những sự phát triển bứt phá phản ánh qua lượng khách du lịch, tổng thu, số lượng việc làm, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất… Tổng cục trưởng khẳng định, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị là văn kiện lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam, thể hiện chuyển biến bước ngoặt về tư duy, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo với một hệ thống các giải pháp đồng bộ và toàn diện để du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 08-NQ/TW, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP; tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Nghị quyết số 08-NQ/TW đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Ðổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; Tăng cường xúc tiến, quảng bá; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cũng phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị quyết 06–NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Trịnh Mỹ Nghệ, việc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW thực sự là cơ hội lớn cho ngành Du lịch Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Ngành. Trong thời gian tới, với sự chỉ đạo của Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội sẽ sớm triển khai Nghị quyết tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch của Thành phố và tập trung xây dựng các chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, nâng cao ý thức của những người làm du lịch, người dân và cộng đồng để xây dựng Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Tin, ảnh: Hương Lê