4 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.251

Ngày 14/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

(Ảnh minh họa)

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng, sớm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu biển chỉ dẫn du lịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật liên quan.

Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020 tại các khu, điểm du lịch của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số biển thực hiện duy tu bảo dưỡng, nâng cấp và lắp đặt mới là 300 biển. Trong đó, thực hiện nâng cấp, đầu tư biển chỉ dẫn theo nguyên tắc ưu tiên: Biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trọng điểm; di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia. Lắp đặt biển chi dẫn theo hình thức cuốn chiếu cho từng khu, điểm du lịch để đảm bảo tính liên tục; thực hiện tập trung đầu tư đồng bộ đối với nhóm biển chỉ dẫn cần phải thỏa thuận vị trí với Tổng cục đường bộ - Bộ Giao thông vận tải.

Các biển chỉ dẫn phải tuân thủ theo quy chuẩn 41:2016/BGTVT, có hình chữ nhật, mặt biển làm bằng tôn không gỉ, dán màng phản quang màu xanh, hình vẽ và chữ viết màu trắng, biển chỉ dẫn đặt trong thành phố, thị xã và những tuyến quốc lộ có nhiều phương tiện do người nước ngoài điều khiển thêm phụ đề tiếng Anh bên dưới hàng chữ tiếng Việt, chữ tiếng Anh sử dụng chữ viết thường. Biển được cố định bằng hệ thống cột đỡ bằng ống kẽm không gỉ. Tổng kinh phí dự kiến là 4 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm.

Nguồn: : Báo Thanh Hóa