Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.233

– Ngày 15/3/2017, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Kế hoạch được ban hành nhằm chấn chỉnh và nâng cao hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn khách du lịch trên toàn quốc, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm đón khách du lịch và các doanh nghiệp đón khách ở các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch.

Để thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả, Bộ VHTTDL yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên về việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực lữ hành và hoạt động hướng dẫn; phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông, tập trung tuyên truyền tạo hiệu ứng mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch nâng cao chất lượng hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Phát động chiến dịch chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ lữ hành đảm bảo “chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng” và hướng dẫn du lịch “chuyên nghiệp, thân thiện, yêu nghề”, tạo bước đột phá trong hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật của các doanh nghiệp lữ hành, hoạt động của hướng dẫn viên và công tác quản lý lữ hành, cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên tại các địa phương, trong đó tập trung kiểm tra ở các địa bàn trọng điểm, các công ty lữ hành đón khách ở thị trường quan trọng và kinh doanh du lịch mạo hiểm.

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý lữ hành, điều hành tour và hướng dẫn du lịch của các đơn vị đào tạo du lịch, đặc biệt chú trọng hội nhập quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch