Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 1.001

– Ngày 24/3/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Công đoàn Tổng cục Du lịch đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Công đoàn Tổng cục Du lịch chú trọng tham mưu và kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tham gia hoàn thiện hệ thống khung pháp lý về quản lý du lịch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên; thực hiện đầy đủ chính sách, chăm lo đến đời sống tinh thần của các công đoàn viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được quan tâm, tổ chức kêu gọi đoàn viên thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính…

Các công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016

Các phong trào thi đua được các công đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia, năm qua, Công đoàn Tổng cục Du lịch quyết định tặng giấy khen cho 2 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng được chú trọng. Năm 2016, Công đoàn Tổng cục Du lịch đã giới thiệu và được Đảng xem xét, kết nạp 7 công đoàn viên vào Đảng cộng sản Việt Nam, công nhận 4 đoàn viên công đoàn là Đảng viên chính thức. Các chế độ chính sách cho các công đoàn viên nữ luôn được Công đoàn Tổng cục Du lịch quan tâm thực hiện tốt.

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Tổng cục Du lịch trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc; Đại hội Công đoàn Tổng cục Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2021, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, kế hoạch của ngành Du lịch trong năm 2017.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 của Công đoàn Tổng cục Du lịch. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, công đoàn là tổ chức gắn liền với quần chúng, hoạt động của Công đoàn Tổng cục Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cần gắn liền với đời sống của các công đoàn viên. Trong năm 2017, Phó Tổng cục trưởng mong muốn Công đoàn Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục  phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, tổ chức thành công Đại hội công đoàn, tạo ra không khí lao động hăng say, phấn khởi và đoàn kết gắn bó trong các công đoàn viên.

TITC