Thanh Hóa: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 2.158

Sáng ngày 28/3, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì họp nghe báo cáo công tác triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn và một số nội dung về phát triển du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thanh Hóa. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của tỉnh.

 Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu cho ngành du lịch đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của một số doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch; đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tiếp tục hoàn thiện kế hoạch hành động với mục tiêu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Chương trình phát triển du lịch - 1 trong 5 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Sở VHTTDL phối hợp với Sở Tài chính sớm trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch hành động nói riêng  và các đề án, dự án phát triển du lịch nói chung. Phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. Hiệp hội du lịch Thanh Hóa phải tích cực chủ động tổ chức, tham gia tổ chức các sự kiện tuyên truyền, xúc tiến du lịch; vận động các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các các hoạt động xúc tiến, tập trung xây dựng thương hiệu doanh nghiệp gắn với thương hiệu du lịch trong tỉnh; tăng cường vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển đổi mô hình sang kinh doanh du lịch, khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu cùng cả tỉnh trong năm 2017 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp.

Nguồn: : Báo Thanh Hóa