Xây dựng TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên trở thành trung tâm cây hoa ban

Cập nhật:
Lượt xem: 839

Sau 4 năm tổ chức Lễ hội Hoa ban gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh, cây hoa ban đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của địa phương và được nhân dân trong tỉnh, du khách ngưỡng mộ. Việc trồng và chăm sóc cây hoa ban đã được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Cung đường Nguyễn Hữu Thọ được xác định là một trong những tuyến đường hoa ban của TP. Điện Biên Phủ

Để tiếp tục nhân rộng diện tích trồng và phát triển cây hoa ban gắn với phát triển du lịch của tỉnh, UBND tỉnh vừa ra Thông báo số 10/TB-UBND ngày 31/3/2017 về việc trồng cây hoa ban phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, xác định quỹ đất để trồng cây hoa ban theo hướng tập trung tại các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư; lựa chọn các đồi di tích do Nhà nước quản lý hoặc dân đã trồng cây không hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền để nhân dân bảo vệ tốt cây hoa ban tự nhiên và đã trồng; vận động mỗi hộ dân ở thành phố, huyện Điện Biên và khu vực thị xã, thị trấn trồng, bảo vệ ít nhất 1 cây hoa ban tại nơi cư trú. Tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sẽ tập trung xây dựng để trở thành trung tâm cây hoa ban phục vụ Lễ hội Hoa ban và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của tỉnh; rà soát và từng bước thay thế các loại cây không phù hợp bằng cây hoa ban.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương liên quan lập kế hoạch tổng thể về trồng cây hoa ban trình UBND tỉnh phê duyệt về lộ trình, thời gian, địa điểm, phân công đơn vị trồng đảm bảo quy trình trồng, chăm sóc hiệu quả…

Bình Nguyên (b/s)

Nguồn: : baodienbienphu.com.vn